Impresión dixital de fotos

Servizo de impresión dixital de fotos.

  • Tamaño de impresión *

  • Size selection *

  • Reverse Size selection *

  • Fotografía *

    Tamaño máximo de archivo: 5 MBTipos de archivos permitidos: jpg jpeg jpe png gif pdf

  • Nº de copias *

  • Coste por copia *

  • TOTAL TRABALLO DE IMPRESIÓN *